Kosmetyki - normy i standardy

Odpowiednie działania i kroki podejmowane w danych branżach, zapewniają często przełożenie na poprawę wyników, lub opinii o firmie. Jednocześnie należyta dbałość o kwestie związane z samym wyrobem, jak i warunkami pracy, są bardzo istotne, na co zwracają uwagę obowiązujące dziś przepisy. Podobnie jest z kosmetykami, których produkcji podejmuje się wiele fabryk oraz przedsiębiorstw. Na przestrzeni lat można zauważyć, jak działalność się rozwijała, począwszy od małej produkcji dla lokalnych klientów, by po czasie stworzyć wyroby znane na całym świecie. Z czasem regulacje w zakładach zaczęły mieć charakter państwowy oraz międzynarodowy, co miało zapewnić zarówno bezpieczeństwo wyrobu dla konsumenta, jak i w przypadku szeroko rozumianej produkcji. Jednym z elementów takiego stanu, można tu wymienić Dobra Praktyka Produkcji Kosmetyków (GMP – Good Manufacturing Practice). W efekcie GMP w kosmetykach stanowi swoisty zespół norm oraz standardów dla wszystkich zakładów, które zajmują się wytwarzaniem produktów kosmetycznych. Chodzi o stworzenie jasnych i przejrzystych zasad działania, opis norm oraz na naukowej ocenie ryzyka.  Całość regulacji obejmuje szereg wytycznych dotyczących między innymi kwestii produkcji, kontroli, jak i magazynowania a nawet wysyłki produktów kosmetycznych. Tym samym Dobra Praktyka Produkcji Kosmetyków ma istotny wpływ na sam kosmetyk. Więcej mówi o tym Europejska Norma EN ISO 22716:2007. Jednocześnie obowiązek związany z wdrożeniem dobrych praktyk w zakresie produkcji został obowiązkowo nałożony na każdym producencie, na mocy Art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych.

Zgodnie z regulacjami, obejmują one między innymi kwestie jakości wody wykorzystywanej w procesie, strukturę organizacyjną, kwalifikacji personelu, układ oraz rodzaje pomieszczeń w zakładzie oraz kontrolę jakości wytwarzanych produktów. Te i inne elementy, związane również z postępowaniem  odpadami czy też reklamacjami, mają zapewnić odpowiednia jakość produktu, co bezpośrednio wiąże się często z opinią o firmie.